Рішення сесій сільської ради

1

УКРАЇНА

ПІСТРЯЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МУКАЧІВСЬКИЙ РАЙОН

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ

Друга сесія сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від 22 грудня 2015 року № 19

село Пістрялово

Про сільський бюджет на 2016 рік

Керуючись пунктом 23 частини 1 ст. 26, ст. 63 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада в и р і ш и л а :

1.  Визначити на 2016 рік:

 доходи сільського бюджету у сумі 136000 грн., в тому числі доходи

загального фонду сільського бюджету- 136000 грн.( додаток № 1);

 видатки сільського бюджету у сумі 136000 грн., в тому числі видатки

загального фонду сільського бюджету- 136000 грн. (додаток № 2).

2. Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію програми на суму 2 000 грн. (додаток № 3).

3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського бюджету у сумі 2000 грн.

4. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду сільського бюджету на 2016 рік за їх економічною структурою:

– оплата праці працівників бюджетних установ;

– нарахування на заробітну плату;

– медикаменти та перев′язувальні матеріали;

– продукти харчування;

– оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

– поточні трансферти населенню;

5. Відповідно до статті 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право голові Пістрялівської сільської ради отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

– позики на покриття тимчасових касових розривів місцевого бюджету, пов»язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов»язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

6. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну енергію, природний газ та послуги зв»язку, які

споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

7. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2016 рік до доходів належать надходження, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України.

8. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2016 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 69.1 Бюджетного кодексу України.

9. Надати право сільському голові, за погодженням з постійною комісією сільської ради з питань бюджету у період між пленарними засіданнями сесій сільської ради:

9.1 Приводити у відповідність до змін та доповнень бюджетної класифікації доходи, видатки, кредитування та джерела фінансування сільського бюджету.

10. За обгрунтованим поданням головного розпорядника коштів вносити зміни до переліку об’єктів, обсягів їх фінансування,будівництва або реконструкція яких проводиться за рахунок коштів бюджету розвитку, а також по адміністративно-територіальних одиницях, відповідно до проектно-коштористних документацій, до назв об’єктів та робіт, видатки на які передбачені в сільському бюджеті на 2016 рік.

11. Додатки № 1-3 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

12. Контроль за виконанням цього рішення покласти на сільського голову та постійну комісію сільської ради з питань соціально-економічного, культурного розвитку та місцевого бюджету.

Сільський голова І.І.Бисага